Smiløkka Arena AS er Produksjonsbedrift og tiltaksarrangør for NAV. Vår visjon «Bedre muligheter for alle» avspeiles i vårt arbeid og i møte mellom medarbeidere, deltakere og samarbeidspartnere.

Smiløkka Arena setter individet i fokus og har et helhetsperspektiv på deg i din utviklingsprosess. Vi tilbyr individuell veiledning med opplæring og arbeidstrening slik at du skal kunne realisere egne mål i forhold til arbeid og aktivitet. Som deltaker vil du erfare at dyktige fagfolk bistår og hjelper deg til å utvikle din egen plan, finne dine ubrukte ressurser og nå dine mål. Med dette som grunnlag lager vi produkter og tilbyr tjenester vi er svært stolte av og som er til glede i et større perspektiv enn bare for sluttbruker.

Mulighetens arena

Samarbeidspartnere

Smiløkka Arena AS har mange gode samarbeidspartnere på ulike arenaer, under følger en kort oversikt over noen aktuelle nettsider.