Smiløkka Arena er godkjent leverandør av arbeidsrettede tiltak hos NAV og er kvalitetssertifisert gjennom eQuass.

Individet i fokus

Hos oss står individet i fokus fordi vi har et helhetsperspektiv på deg og din utviklingsprosess. Vi tilbyr individuell veiledning med opplæring og arbeidstrening slik at du skal kunne realisere egne mål i forhold til arbeid og aktivitet. Som deltaker vil du erfare at dyktige fagfolk bistår og hjelper deg til å utvikle din egen plan, finne dine ubrukte ressurser og nå dine mål.

Flere arbeidsarenaer

Vi tilbyr mange spennende arbeidsarenaer som dekker forskjellige behov for arbeidstrening hos ulike grupper arbeidssøkende. På denne siden beskrives tiltakene vi tilbyr, hva de inneholder og hvordan du kan søke plass hos oss. Noe du lurer på? Kontakt attføringsleder her

tar pause fra transport arbeid hos Smiløkka

Varig tilrettelagt arbeid, VTA

Varig tilrettelagt arbeid kan tilbys personer som har behov for arbeid i en skjermet virksomhet med arbeidsoppgaver tilpasset den enkeltes yteevne. Varig tilrettelagt arbeid kan også tilbys som enkeltplasser i ordinære virksomheter.

Hvem kan få varig tilrettelagt arbeid

Dersom du har eller i nær framtid ventes å få innvilget uføretrygd og har behov for spesiell tilrettelegging og oppfølging, kan du være aktuell for tiltaket. Verdt å merke seg er at du er arbeidstaker i henhold til arbeidsmiljøloven og at det skal ligge en arbeidskontrakt til grunn for ansettelsesforholdet.

Arbeidet skal bidra til

  • Utvikling av dine ressurser gjennom tilrettelagt arbeid.
  • Kvalifisering gjennom produksjon av varer og tjenester.

Varighet på tiltaket

Tiltaket er ikke tidsbegrenset. Det skal likevel jevnlig vurderes om det kan være aktuelt med overføring til andre arbeidsrettede tiltak, utdanning eller formidling til ordinært arbeid.

Hvordan søker du

Ta kontakt med NAV-kontoret der du bor.

Lærekandidater i bedrift

Smiløkka Arena har et samarbeid med Vestfold Fylkeskommune ved opplæringskontoret og Opplæringskontoret Oktav om opplæring og arbeidstrening for lærekandidater. Vi er godkjent lærebedrift i følgende fag: logistikk, snekker, barn og ungdomsarbeider, hestefag, industrisøm, kokk, mediedesign, medieteknikk, strikkefag, byggdrifter, trelast, tømrer og gartnerfaget.

For spørsmål og mer informasjon om å bli lærekandidat hos oss, kontakt tiltak og utviklingsleder Christina Gogoll på 468 92 158  eller send en e-post til christina@smilokka.no    

Lærekandidat på Smiløkka? Se Video!

For hvem

Ungdom som har fullført grunnskolen har rett til tre års videregående opplæring (OPPL § 3-1).

Tidsperspektiv

Tidsperspektivet for lærekandidater ved Smiløkka er ett til fire år, avhengig av hvor mye utdanning hver enkelt har før oppstart ved bedriften. Den vanligste modellen er to år i skole, ett år opplæring og ett år verdiskaping i bedrift. Andre modeller kan være ett år i skole og tre år i bedrift, eventuelt fire år i bedrift

Se Lærekandidat film her:

Hvordan

Lærekandidatene følger en individuell tilrettelagt fagopplæringsplan. Den er lik læreplanen i oppbyggingen, men målene deles opp på en tilrettelagt måte hvor planen kan inneholde mange eller få mål plukket ut fra læreplanen i faget.

Individuell lærekandidatplan

En individuell lærekandidatplan (ILKP) inneholder målene fra læreplanen i faget som det er realistisk å tro at kandidaten har mulighet til å nå i løpet av opplæringstiden. Planen kan og bør revideres underveis.

Kompetanseprøve

Lærekandidatene gjennomgår en kompetanseprøve ved bedriften som dokumenterer hvor mye kunnskap hver enkelt deltager har ved læretidens slutt.

Kompetansebevis

Etter bestått kompetanseprøve får deltakeren sitt kompetansebevis. Kompetansebeviset eller kompetansebrevet vil synliggjøre hvilke mål kandidaten har fått opplæring i.

Resterende punkter i læreplanen vil lærekandidaten gjennomføre i ordinær bedrift. I overgangen fra Smiløkka til en ordinær bedrift vil Opplæringskontoret Oktav bistå i prosessen.

Fagprøve/svenneprøve

Når alle punkter i læreplanen er gjennomført i ordinær bedrift vil lærekandidaten kunne melde seg opp til fag/svenneprøve.

Når denne fag/svenneprøven er bestått vil lærekandidaten være fagarbeider.

pause på Smiløkka