Montering av papp ved Smiløkka

Vi monterer elektrokomponenter, brytere, emballasje og markedsmateriell. Alt etter kundens behov og ønsker. Vi tilbyr også hensiktsmessig lagerkapasitet i forbindelse med montering, samt utkjøring av varer til din lokasjon.

På elektrosiden har vi erfaring med operasjoner som kabelkutting, avisolering og fortinning og montering. Vi bruker momenttrekkere og annet utstyr som sikrer korrekt montasje iht. spesifikasjoner.


Prøv oss da vel! Ta kontakt:

Tlf: 33 36 27 60 / 916 92 966 eller anita@smilokka.no